PEMBERITAHUAN MESYUARAT AGUNG DWI-TAHUNAN (MAD-T) 2016 PSWM – 28 MEI 2016 (SABTU)