Laman Utama arrow Perlembagaan
Perlembagaan PDF Print E-mail
Article Index
Perlembagaan
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5

Perlembagaan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia adalah seperti berikut:-


 

PINDAAN PERLEMBAGAAN

PINDAAN KEPADA PERLEMBAGAAN PERSATUAN SISWAZAH WANITA MALAYSIA

Maklumat : Fasal-fasal 3, 4 dan 9.3 telah diluluskan oleh JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN melalui surat PPP/WKL 0187/80 (18) bertarikh 8 April 2008.

 

Fasal 3.   Alamat Pos

                        Alamat Pos ialah : -

                                    Pejabat PSWM

                                    Tingkat 1, Blok B

                                    Kompleks Perdanasiswa

                                    Universiti Malaya

                                    50603 Kuala Lumpur

 

Fasal 4.   Alamat Berdaftar Dan Tempat Urusan

                        Alamat berdaftar dan tempat urusan ialah di:

                                    Pejabat PSWM

                                    Tingkat 1, Blok B

                                    Kompleks Perdanasiswa

                                    Universiti Malaya

                                    50603 Kuala Lumpur

 
Alamat berdaftar Persatuan tidak boleh diubahsuaikan tanpa kebenaran Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu.                                   

                                                

Fasal 9.3          Setiap permohonan yang telah diluluskan menjadi Ahli Seumur

                        hidup akan diberi Kad Keahlian.

 

Maklumat : Fasal-fasal 7.2, 7.3, 7.4, 8.1.3, 13.1.1, 16.1 dan 16.2 telah diluluskan oleh JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN melalui surat PPP/WKL 0187/80 (24) bertarikh 4 Mei 2009.

 

Fasal 7.2          menggunakan kemahiran dan pengetahuan ahli membantu  siswazah khasnya  

                        dan masyarakat amnya

 

Fasal 7.3          digugurkan

 

Fasal 7.4          menggalakkan persefahaman dan persahabatan di kalangan siswazah wanita di

                        peringkat kebangsaan dan antarabangsa, tanpa            mengira kaum, agama, bangsa

                        dan fahaman politik.

 

Fasal 8.1.3       Ahli Seumur Hidup ialah seorang ahli biasa yang telah diluluskan permohonannya

                        untuk menjadi Ahli Seumur hidup dengan membayar yuran yang ditetapkan.    

 

Fasal 13.1.1     Ahli yang berhenti boleh diterima menjadi ahli semula dengan membayar yuran

                        pendaftaran sekali lagi dan yuran Ahli Seumur Hidup atau yuran tahunan.

 

Fasal 16.1        Bayaran Masuk   -         RM50.00   (Ringgit Lima Puluh Sahaja)

 

Fasal 16.2        Yuran Tahunan :  -

                        Persatuan Bergabung -  RM100.00 (Ringgit Satu Ratus Sahaja)

                        Ahli Biasa                 -   RM30.00   (Ringgit Tiga Puluh Sahaja)

 

 

Disediakan pada : 20 Jun 2009

Mula diedar semasa Mesyuarat Agung Tahunan 2009 pada 27 Jun 2009. 
< Prev   Next >