Aspek Jamak Dalam Bahasa Melayu oleh Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim